Pálos Trend

NETANJAHU LÁNCOS KUTYÁJA: GYŐRI GÁBOR alias ORBÁN VIKTOR

2019. június 23. 12:19 - 100% Flat Earth

NETANJAHU LÁNCOS KUTYÁJÁNAK (GYŐRI GÁBOR alias ORBÁN VIKTOR) "CSALÁDBARÁT" (VAJON MELYIK NÉP CSALÁDJAINAK?!) MAGYARORSZÁGA 2019-ben‼️‼️‼️��✅ A BÍRÓSÁGOKON 97%-os AZ ELUTASÍTÁS!!! A VELEJÉIG ROTHADT KÖZJEGYZŐMAFFIÁVAL KARÖLTVE RABOLJA ÉS SEMMIZI KI A BRFK (ISTENTELEN DROIDJAIVAL!) A MAGYAR EMBEREKET!!! NINCS MESE: "DEVIZAHITELEK" = IZRAELI NÉPESSÉGCSERE!!! MAGYAROK INGATLAN ELTULAJDONLÁSI PROGRAMJA ÉS NÁCI KISAJÁTÍTÁS, …HOGY IDEGEN ÉLŐSKÖDŐK TÖMEGEIT OLTSÁK A MAGYAR NEMZETTESTBE!!! GIGÁSZI BOTRÁNY VAN KÉSZÜLŐBEN!!! A Bíróságok és a BRFK 97%-os elutasítási aránya és az elutasítások nagy száma azt mutatja, hogy a panaszok elutasítását felső utasításra a Belügyminisztériumból végzik! Ismétlem: bíróságok és közjegyzők, akiknek az elszámolási törvénnyel kapcsolatban ráadásul olyan kötelezést is tartalmazó jogosítványa van, ami akár megegyezik egy első fokú bírósági határozattal! Na, képzeljék el azt a pillanatot, amikor a nagy ügyszámra való hivatkozásra mondjuk, a Fővárosi Törvényszék kiszervezi ügyvédi irodáknak a perek feldolgozását és felkéri az ítéletek meghozatalának előkészítésére is úgy, hogy annak már csak a kihirdetése és a határozat aláírása marad a bíróság feladatának! A kérdés az, hogy ezt jogszerűen tehetik meg, vagy ebben az esetben nem vonatkoznak a panaszosok személyiségi jogaira vonatkozó védelem, a banktitok kérdését már meg sem említem, mert alig hiszem, hogy ez esteken egy panaszos írásbeli hozzájárulásával megtörténhetett! Tehát feltehetőleg egy egész Fidesz-hadtest van intézményeinken belül és kívül fenntartva a magyarok adóforintjaiból arra, hogy beadványaikat elutasítsák, a nyomozást megtagadják; - és mindezt úgy, hogy már a látszatra se kelljen adni a bűnügyi osztályokon dolgozó – a lelkiismeretüket már régen eladó őrnagyocskáknak! https://www.youtube.com/watch?v=ciREIW3qISo

1 komment

Magyar válaszlevél az ősmagyar vallás gyilkosaihoz!

2009. október 20. 11:00 - 100% Flat Earth

Isten-Isten MAGYAR Testvérek!

Nimród atyánk az Isten király törvényei ma is időszerűek. Közülük az első a KÖR ŐS TÉNY (KERESZTYÉN!) VALLÁS (VÁLLALÁS!) megőrzésére vonatkozik. Mi, a MAGUNKFAJTÁK, akik mint táltosok a tiszta KÉT LIKAS (KATOLIKUS!) hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül olyan jelenséget, amely napjainkban népünk máglyára küldőinek körében ismételten terjed.

Azt tapasztaljuk, hogy újult erőre kapott az ŐSKERESZTÉNYEK létét is megkérdőjelező istentelen gyülekezetek gyülevésze. Ahogyan ATILLA ISTENKIRÁLYUNK halála után, úgy most is támadja a NAP NÉPÉT. Néhány évvel ezelőtt még a cionizmust tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a vadidegen bosszúálló isteni szemlélet és tett, az élvhajhászás és a pénz imádata, ma a MAGYARGYŰLÖLET szelleme is erősödik.

A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami ŐSI MAGYAR és ŐSKERESZTYÉN azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és soviniszták. Ehhez újabban a kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi és tudományos területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerősödjünk ŐSKERESZTYÉN öntudatunkban, hiszen a rokon PÁRTUS JÉZUS KRISZTUSI (KÖROSZTÁSÚ JELZÉSŰ =KERECSENI) kinyilatkoztatás magyar kultúránk nimródi világteremtő pilléreinek további tartóoszlopai. Eddigi ismereteink szerint is TÖBB TÍZEZER ÉVES! magyar kultúránk az ŐSKERESZTYÉN (ANYA-ATYA-FIÚ SZENTHÁROMSÁGA, amit a SZENTLÉLEK hat át!!!) ismerete nélkül nem érthető. Ennek az ELEMENTÁLIS ŐSI MAG MÁGIÁJÁNAK életre keltését MI is nagyon fontos őskeresztyéni és magyar feladatnak tekintjük.

Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő ún. „zsidó-keresztény“. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert keresztyénnek tűnő vallási nyelvezetet használ, és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézust „zsidónak” hazudó farizeusok igazolhatatlan állításai és az ANYA kimiskárolása az ŐSI SZENTHÁROMSÁGBÓL!

Ilyenek még pl. a magyarokat szemita gyökerűnek oltott mérgezések, vagy a papok életellenes cölibátus rémei, a zsidók kereszténnyé „avatása” és az ősmagyar vallás megbélyegzése, tűzzel vassal történő kiirtása! Olykor még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is demolesztálják, tönkreteszik, hogy a „zsidó-keresztény” förtelmet népszerűsítsék. ŐSKERESZTYÉN hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem a JÓISTEN kinyilatkoztatásán alapul, amely KERECSENBEN a KÖROSZTÁSÚ JELZÉSBEN! teljesedett be.

Ő az ÉGI IGE megtestesülése az út, az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is!

Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb veszélyeket is, mint pl. a holokauszt vallást, a szektásodást, a zsidó terror büntetlenségét és a gyermek és istengyilkosok felmentéseinek különböző formáit.

Arra kérjük MAGYAR TESTVÉREINKET, hogy óvakodjanak minden ilyen megtévesztő fizikai, szellemi és lelki hadjárattól.

Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű: „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják“ (2Tim 4,3-4).

Katolikus hitünk elleni támadás érkezik a szélsőségesen liberális eszmék irányából is, amelyek a relativizmus diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazságnak a létét. Ez az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, valamint a házasságot és a családot. Ezzel szemben mi elfogadjuk a teremtő Isten tervét az emberről, a családról, a kultúráról, a nemzetről.

A globalizációval szemben a JÓISTENT valljuk. A jóisteni igazság nem nemzetközi, hanem nemzetek feletti 1 és oszthatatlan, mert 1 az ISTEN.

1 komment

Vince Atya jobb létre szenderült!

2009. január 05. 18:00 - 100% Flat Earth

TESTVÉREIM! SZÉPLELKEK!

Oda rejtették el ŐSZENTSÉGÉT! VINCE ATYÁT az ÖRÖKLÉTŰ PÁLOS SZERZETEST,
ahol TÉRÜL a TURUL és TÁRUL az idő…

Tették ezt végakarata ellenére úgy a felsorakozott tudatlan és hitetlen „barátok”, dogmát hintők és ősi ellenségeink, hogy halvány kék fogalmuk lenne az ÁT VÁLTOZÁS,
TÉR GÖRBÜLETÉNEK - LÉT SÍKKÁ VÁLTOZÁSÁRÓL!

…mert valójában ezek a megjelent békepapok suvasztani akarták az EGYETLEN MAGYAR ALAPÍTÁSÚ SZERZETESREND
földi HELYTARTÓJÁT.

Suvasztani oda, ahol még a MADÁR sem jár, de…
…de mint mindig: kudarcot vallottak.

Pedig ha tudnák, hogy BOLDOG ÖZSÉB sem alapította, hanem éppen úgy ÚJKORI LÉTRE ÁLMODTA és HÍVTA a PÁLOS RENDET,
mint ahogyan azt VINCE ATYA tette, akkor kézzel kaparnák ŐK is a 3-as barlang helyét... mert BÍZZ ÁM a TI TOK - JÉZUSHOZ vezet.

Ő volt ugyanis az első PÁLOS SZER ZŐ DŐ.
KERECSEN=KÖRÖ©SÖN=KÖROSZTÁSÚ JELZÉS.

VINCE ATYA olyan IDŐTLEN IDŐKET IDŐZÍTETT és SZOLGÁLT BÖCSÜLETTEL a JÓISTEN KÖRTJÉBEN ahonnan az ÉLETFA is

GYÖK ERED, amiről ÁLMODNI csak úgy lehet, ha TETTEN ÉRIK.

Ő ilyet TETT. MINDÖRÖKRE.

Szüretelni meg a MAGUNKFAJTA FOG.

HÁLA NEKI!

Szólj hozzá!

Kapitális agymosás

2008. augusztus 20. 20:00 - 100% Flat Earth

Vacsorára is aranyat eszem,
Gyémánt és olaj kedvenc desszertem.
A nevem: Belzebub.
Egeknek az URA.
A páratlan KÚL,
Felséges (t)ÚRA.

Bal kezemben Snickers,
Jobb kezemben Mars,
a LÉÉT tervezőm RÉG:
Karl. Marx.

Bal kezemben Snickers,
Jobb kezemben Mars,
LÉÉT tervezőm a kiváló:
Karl. Marx.

A hitel. Tőke, hitel.
A hitel. Tőke, hitel.

Városokat eszem,
Tengerszemet iszom,
Szakállammal FEDEM.
BEEEE a magas Egem.
Villámlok, dörgök,
KÖDDÉ is VÁLOK.
Csizmámat nyalja a
Miniszteretek!

Bal kezemben Snickers,
Jobb kezemben Mars,
a LÉÉT tervezőm RÉG:
Karl. Marx.

Bal kezemben Snickers,
Jobb kezemben Mars,
a LÉÉT tervezom RÉG:
Karl. Marx.

A hitel. Tőke, hitel.
A hitel. Tőke, hitel.

Bal kezemben Snickers,
Jobb kezemben Mars,
a LÉÉT tervezőm RÉG:
Karl. Marx.

Az arcom Madonnáé,
a Lelkem neked genny.
Mindenki, térdre!
A Zenekar, húzza!

A hitel. Tőke, hitel.
A hitel. Tőke, hitel.

Szólj hozzá!

Olimpia diadala

2008. január 01. 12:00 - 100% Flat Earth

.az egész ÉLETünk arról szól.
.mivé leszünk, ha szívünk jól.
.verdesi ISTEN ritmusát.
.a tittit meg a tittitát!...

.hisz ez az igazi világszám.
.ha érmet terem a VILÁG fánk!
Aranyból, ahogyan régen volt -
Agancsunkon: NAP és HOLD.

OLDáshoz és KÖTéshez.
Életmento reményhez.
Madárlátta kenyérbol,
ANYA TEJünk."föléből"!

Így van rend a rendülésben.
Szél a szúró szélütésben.
MI AZ HOGY! - most együtt érzünk.
Jelzi azt, hogy EGY a NÉPünk!

Szólj hozzá!

P. Mobil gitár licit

2007. december 03. 15:30 - 100% Flat Earth

"Elveszett egy igaz EMBER, három leány gyermek édesapja, egy családfő, egy idős apa fia, egy odaadó tanár."

Immár egy éve annak, hogy Olaszliszkán a feldühödött romák brutális kegyetlenséggel meggyilkoltak egy tiszavasvári tanárt, Szögi Lajost, a tulajdon gyermekei szeme láttára...

A Szögi család megsegítésére a GÓJ MOTOROS EGYESÜLET gyűjtést szervezett és az ügy érdekében árverésre ajánlottak egy a tulajdonukban lévő rock történeti ereklyét, egy elektromos gitárt, mellyel a legendás '80-as évekbeli P. Mobil együttes játszott!

A legmagasabb licitet a Pálos Trend kínálta.

Szólj hozzá!

A hársfa virága

2007. október 15. 11:45 - 100% Flat Earth

Egy könyv, mely nem csupán az 1956-os forradalomról szól. Sokkal több annál. Szépirodalmi dokumentumregény, mely az első világháború és a napjaink között eltelt időszakot hús-vér emberek sorsán keresztül mutatja be. A szerző személyes érintettsége méltán hitelesíti a forradalmat követő megtorlás iszonyú gyakorlatát.
H. Bodó József - A hársfa virága
Kötelező olvasmány!

Szólj hozzá!

Vérvonal

2007. június 29. 23:00 - 100% Flat Earth

Aranyos Hallgatóim – Éjszakai Széplelkek!

Eltűnődtek már azon, hogy a földkerekség legtökéletesebb, legformásabb, legszebb hölgykölteményei miért Magyarországon BIMBÓZNAK, nyílnak és borulnak virágba, ha oly veszettmód keveredett nép vagyunk, ahogyan ezt a megszálló, kiváltságos pozíciókat betöltő GÉNTORZONBORZ BÉLLÉNYEK, híresztelik?!
Eltűnődtek?!

A frászt!
Hagyták magukat megvezetni mindenféle alattomos, megélhetési „kultúrgyilkosok”, buzeráns ösztönlények deffiníciói által.
Amely deffiníciók hazugságtartalmát soha, de soha nem kértük rajtuk számon (immáron 200 éve!); - mint ahogyan nem is fullaszthattuk őket a saját maguk által kreált hazugságok mocsarába!
Máig!

Hajdanán, amikor a HAJ nal hőt adott a hűsbe - vagyis a HŰ(S)Égbe, akkor a  ragyogás vagyis a Rag…Jó…gŐS  meg ejtette a forma világát és a (T)EST ölében TESTET öltött a BOLDOGASSZONY.
Imigyen az első NŐ ősneve ÉNEDRE kelt vagyis ENDRE lett.
Endre mindamellett, hogy András is leginkább hangugrással azonosítható be: ENDER jelentéssel, ami ügyebár - EMBER a javából!

Kedvesen de HŐzöng(v)e kiáltom torkom szakadtából, hogy Jézus keresztrefeszítése után feleségét NEMBERként illették, amit aztán a Sátán népe ringyóvá „fokozott”- ezzel is kifejezve utálatukat és megvetésüket a JÓISTEN fia által - MAGDALAI MÁRIÁBA oltott VÉRVONALnak!

Mivel az első NŐ leánygyermekei szűz nemzéssel születtek, mivel ÖN-MAGJÁT! vagyis önmagát termékenyítette meg és NŐ NI kezdett.
Ennek az aktusnak köszönhetően az ISTENNŐ megszülte ÖNvérét, ami az idők folyamán NŐ VÉRré majd EMBERRÉ szelidült.
Egyenes OK, hogy az első ember NŐi mivoltából fakad az EMBER FŐ (FIA) fiatalja; - vagyis az örökös…térörökös, soron következő: FI.

Na most akkor egy kézifékes megfordulással vissza a MAGYAR NŐ legendás szépségéhez, családszeretetéhez és hűségéhez, ami a mostani mostoha viszonyok mellett is dicséretre méltó.

Figyeltek Albert Györgyik, Lendvai Ildikók, Kálmán Olgák, Ungár Klárák?
Figyeltek?!
Na azért,
mert nem rólatok szólok, hanem a MAGYAR NŐKről!
…és igenis kikérem magamnak, ha a beteges falkátok titeket állít be példaképeknek, „női” ideáloknak holott a meddőségen, a frusztráción kívül semmi más nem jár jobban veletek, mint a HALÁL.
…mert halált hoztok és terméketlenséget.

„Reggeli járat - Kevesebb születés, több halál”
KSH: Egyre jobban fogy a nemzet

Az év első négy hónapjában kevesebb gyermek született és több lakos halt meg, mint az előző év azonos időszakában. A házasságkötések száma az egy évvel korábbihoz viszonyítva 11 százalékkal volt alacsonyabb.
A természetes fogyás nagyobb mértékű volt, mint a 2006. év első négy hónapjában. A népesség becsült lélekszáma az időszak végén 10 056 ezer fő volt – tudatta a KSH.

Az előzetes adatok szerint 2007 első négy hónapjában 30 751 gyermek született és 45 736 lakos hunyt el.

Hosszú évek óta az év első hónapjaiban kötik a legkevesebb házasságot, önmagában nem meglepő tehát, hogy az erről az időszakról nyert adataink az idén is alacsonyak. Figyelmet érdemel azonban, hogy a trend határozottan csökkenő, a korábbi évtizedekben ilyen kevés házasságkötés az év első négy hónapjában még nem fordult elő. 2007. január–áprilisban 7452 házasságkötés történt, 930-cal (11 százalékkal) kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.

Ezer lakosra 9,3 élveszületés és 13,8 halálozás jutott. Az előbbi 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb, az utóbbi 0,2 ezrelékponttal magasabb, mint egy évvel korábban. A házasságkötési arányszám 2,3 ezrelékes értéke 0,2 ezrelékponttal maradt el az előző évitől. A természetes fogyás mértéke a 2006. január–áprilisi 3,9 ezrelékről 4,5 ezrelékre emelkedett. A csecsemőhalálozási arányszám 2007 első négy hónapjában csökkent, ezer élveszületésre 5,2 csecsemő halott jutott.

A születésszám csökkenése és a halálozások emelkedése következtében a természetes fogyás a 2006. január–áprilisi 13 068-cal szemben 2007 első négy hónapjában 14 985 fős volt.

Na, ilyenkor mi van Albert Györgyik, Lendvai Ildikók, Kálmán Olgák, Ungár Klárák?!

GENOCÍDIUM!!!
Ezt eszközlitek… ezt tapodjátok minden tramplis döngölésetekkel…
Ezt csaholjátok veszett falkáitok idegbeteg rángásaiban…
…mert még így is KÉR a MAGYAR NAP NÉP…
Pechetekre persze!

Ugyanis a MAGYAR NŐK szépek!
Külcsínyben és belbecsben egyaránt, mert a VÉR igenis NEMES és TISZTA
- mi ereikben csörgedez.

Na ezért ŐK a példaképek és nem Ti, akárhogy is igyekeztek ezt felülírni a médiákban, plakátokon, újságokban „terpeszkedő” pofázmányaitokkal, szellentett szellemiségetekkel…
-    magyar nőknek adva ki magatokat.

Lehullt az álarc!

Eltűnődtek már azon, hogy a földkerekség legtökéletesebb, legformásabb, legszebb hölgykölteményei miért Magyarországon BIMBÓZNAK, nyílnak és borulnak virágba, ha oly veszettmód keveredett nép vagyunk, ahogyan ezt a megszálló, kiváltságos pozíciókat betöltő GÉNTORZONBORZ BÉLLÉNYEK, híresztelik?!
Eltűnődtek?!

Szívből remélem, hogy „L fognak”… :)

Addig is SZER…ELEM ittas fel üdülést és JÓCCAKÁT kívánok
- Kedves mindannyijóknak!

1 komment

Nap Isten Napja

2007. június 22. 23:00 - 100% Flat Earth

Tűzről pattant Hallgatóim – Éjszakai Széplelkek!

Nap Isten napja június 21-én VAN!
A természet természetes emberének Június 21. estéje volt a szertartásos tűzgyújtás - vagyis a TŰZBE HOZÁS! Időpontja!

A lángot azért vetették – a természetben, orrmon, dombon, temetőben, - hogy a gonosz szellemeket, démonokat kifüstöljék…elűzzék.
Ezért,
hogy ezek az égetni való bolondok BAL OK-ok! alakot öltsenek a füstben,
a tűzre csontokat, paréjt, gazt tettek, hogy
már - már
kézzel foghatóvá váljanak ezek az ISTENtől
elrugaszkodott lények.

No meg ebből a nagy, tömény füstből még a jövőt is könnyebb kiolvasni
– főként akkor, ha tudjuk, hogy az ÖRDÖG és barátai semmitől sem óckodnak jobban, mint ettől a TÖMÉNY füsttől.

…és ha örömünkre ezt a tüzet a lányok is átugorják azon kívül, hogy TŰZRŐL PATTANT menyecskékké lesznek, ráadásként hűen kiolvashatjuk KÉPES EGüket
(képességüket!), akár személyünkre vonatkozóan is!...

… Ez a NAP ISTEN tiszteletére rendezett SZER tartás lett a kerge nyugatiaknak a 24-i Szentiván éjjeli tűzgyújtás és az álom…

Az örökös békétlenséget szítók farizeusai pár napos csúszással eltolták az ünnepi tűzgyújtások gyakorlatát, mert ezzel a húzással látszólag, végleg eltéríthették a kapcsolatteremtés képességeivel megáldott embereket a MENNY vagyis a MÉN megnyilatkozásától.

Ezzel a félre vezetéssel aztán ezek a sarlatánok nyugodtan ténykedhettek tovább méregkonyháikon úgy, hogy mindeközben kurvaországban!
az elkábított „csőcselék” figyelmét és képességeit elkápráztatták a tüzek és „tűzijátékok”…rakásával.

Mint ahogy ezt teszik már a megélhetési „táltosok” is.

Ma - a Hajógyári-szigeten - parázson járással egybekötött csődülés van.

Amolyan mennyiségi! - minőségi helyett.

…de, hogy a CSŐD…ÜLÉSnek mi köze a SZÍN(T)RE LÉPÉS misztériumához, azaz a MÁS…TÉR…„ÓM”-jához…

…nos, erről kócoljanak rojtot azok, akik úgy rendeznek nemzeti vágtát is, hogy az égadta világon semmi közük a MAGYAR NEMZEThez!

Még hogy nemzeti, még hogy vágta…

Vajon kik ezek?
És miért akarják állandóan ellopni a fényt a MAGYAR NÉPLÉLEKBŐL?!

…hát persze, hogy…
…az a Geszti Péter lop megint a legnagyobb elánnal, aki az ÉN országát áhította a rothadó SZDSZ - választási kampányában.

…hát persze, hogy…
…az a Geszti Péter az, aki kék, fehér alsó gatyában, főműsorban árul Magyar Nemzetet, de bezzeg! - piros, fehér, zöldben, vágtatva hozna össze…: keresztyént, komcsit, liberálist, buzit és gyereket…

…ahogy is azt az egyszeri pszichopata csinálja: ha épp nincs vágta…
- halat fog gránáttal, névre és ajánlva: „apró” CÁPÁK javára!
- Mondjuk egyék is mielőbb…- magukat…halálra!

Gyurcsány Ferenc "fokozódó ideggyengesége" súlyos veszélyt jelent Magyarország számára, ezért előbb vagy utóbb emiatt is távoznia kell, "de mindannyiunknak jobb, ha ezt előbb teszi", mondta Deutsch-Für Tamás.

Rém kedves diagnózis egy olyan személytől, akit csuklyában kellet kimenekíteni egy drogos orgiáról.
…de egy olyan figurától is jól hangzik, aki nyolc évig járt egyetemre, hogy végül jó pénzért diplomája legyen.

…a leghitelesebb azonban egy olyan ex miniszter szájából szól, aki önérdekből képes szembe vízelni a saját fajtáját.

Aki csak egy nüansznyit is magára vesz a napi hírek foszlányaiból annak elsőre lejön, hogy Magyarországon nem a magyarok húznak szét, hanem a magyarokat húzzák szét! - holmi, génhibás egyedek, fondorlatos kufárok.

Úgyhogy kedves barátaim az a gyanúm, hogy a Magunkfajta minden nap tűzön jár…
- csak azt a füstöt…,
azt, tudjuk újra olvasni!

Szikrázó és örömteli jóccakát kívánva ezúttal is köszönöm, hogy
velem vannak!

Szólj hozzá!

Magunkfajta

2007. június 15. 23:00 - 100% Flat Earth

Kedves, Éber Hallgatóim – Éjszakai Széplelkek!

Gyurcsány - Te pápai zsidó gyerek!

Azért írok így és eképpen mert, a minap egy szőrös szemölcs formájában kiültél az arcomra - és összekevertek veled!
Veled…

… a pápai zsidó gyerekkel, aki legelőször Kató mamának okozott gondot,
amikor is
e világra hozott hírhedten nagy orroddal és miazhogy! elálló füleiddel.
Ugyanis Mária nem Magyarországról vette le a kezét;
- hanem Te tetted rá már jóval később KISZ-es „titánként”… majdnem fémkereskedőként és adtad el ŐT …a közeli MÉH-nek.
Bár Te akkor és ott jóval többet kaptál Máriáért mint Mária néni  ma - az elkommunizált tims(H)ów gyáradban - lében… létben… minimum!  
Azért vagyok goromba veled Gyurcsány Lelenc,
mert
kurvára unom a pofázmányodat,
a hazugságtól folyton nyúló göcsörtös cserpákod
 és a gyáraidat…
A hazugságot éppen úgy - ahogyan a számlagyárad is!
…mert ez, is mint minden más
a
Magunkfajta
bőrére megy.

…de, hogy újra és újra kiüljél az arcomra,
mint egy szőrös szemölcs…
Nos, ezt már nem vagyok köteles elviselni.
…és tudod mit teszek veled Gyurcsány szemölcs?
Leműtetlek, hogy el ne mérgesedj…

Számlagyár:
izraeliek és orosz ajkúak az őrizetbe vettek között
13 ORR(v)gazdát, köztük három izraeli állampolgárt vettek őrizetbe a Vám- és Pénzügyőrség bevetési egysége a milliárdos ÁFA-csalás ügyében.
Az eddigi adatok szerint 2001 óta 12 ezer 623 fiktív számlát állítottak ki 11 milliárd forint értékben. A számlákat 1800 vállalkozáshoz juttatták el. A be nem fizetett forgalmi adó meghaladhatja a két és fél milliárd forintot.

 A csalók az árukat egy fiktív számlákat kiállító cégtől vették meg, amelynek át is utalták a számla ellenértékét.
Ezt a "számlagyár" azonban később készpénzben fizette vissza.
A vámosok egyelőre nem kívánták elmondani, hogy mely üzletláncok vásároltak ettől a csoporttól…

Nyelvében él a Nemzet; -
…bár nyelvével még senki sem nemzett!

Ez a Magunkfajta jó szerencséje, máskülönben még mindig az MTA
vadidegen dialektussal raccsolt akcentusát foglalnák írásba vagy kezdenének újból
a majdnem bevált: táltos írtásba…!
Máskülönben úgysincs épeszű egészséges magyar egyed, aki elhitte volna valaha, amit lihegett ez, és az ehhez hasonlatos
 szemenszedett, ellenséges szervezet.
Nekik szóljon itt…- örök momentóul egy iciny piciny fedezet:

Másfél évezrede leszakadt magyarok találkozója
Július elején Kazahsztánban, a Szári-özön /Sárga-folyó/ partján tartják kétszáz éve „elmaradt” találkozójukat azoknak a madjar…madzsar törzseknek a vezetői,
amelyek a végtelen kazah síkságon egymástól sokszáz kilométer távolságban élnek.
A találkozóra azt követően kerül sor, hogy tavaly Dr. Biró András genetikus vezetésével egy madjar-magyar expedíció kereste fel e törzseket.
Az expedíció során született kapcsolatokat a törzsek tovább ápolták, és januárban határoztak a nagy törzsi ülés összehívásáról.

A madjar törzs tagjai Árpád ISTENfejedelmünk világraszóló HONVISSZASZERZÉSÉT megelőzően,
mintegy másfél ezer éve búcsúztak el őseinktől.
Nyelvükben asszimilálódtak környezetükhöz, de identitásuk markánsan őrzi eredetüket, hiszen minden madjar sírkövére, másfél ezer év múltán, cirill betűkkel ma is rávésik a megkülönböztető MADIAR szót.

RENDES MAGYAR eredménnyel járt azoknak a genetikai mintáknak a tudományos összehasonlító elemzése is, amelyeket a tavalyi kazakisztáni expedíció során Dr. Bíró András Zsolt gyűjtött.
A kazakisztáni madjar törzs tagjaitól begyűjtött DNS mintákat 39 populáció /népcsoport, nép/ genetikai mintájával hasonlították össze (az apai ágon öröklődő Y-kromoszóma jellegzetességeit vizsgálva).
A vizsgálat során kiderült, hogy az összehasonlító vizsgálatba bevont 39 népesség közül a kazahsztáni madjarokhoz legközelebb a magyarországi magyar minta áll!!!

 (ezt követően hasonlít a kazah, oszét, üzbég és ujgur mintákhoz)!
…de ez úgy, hogy a MAGYARra 77%-ban hasonlít míg a többire 42%, 41% és 37 - 37%-ban.
Az eredmény még a kötelezően MAGYARGYŰLÖLŐ kutatókat is meglepte, hiszen
legalább ezerötszáz éves „különélés” és több ezer kilométer választja el a két népességet.

…csak hát az a fránya VÉRVONAL és a DNS spirálja nem távolság függő…

SŐT!

…EGYSZERŰen HAZA HOZ!!!

Úgyhogy szívből legyetek üdvözölve HUNMAG testVÉReim
ebben a zavaros hígításban is, amit a vérfertőzöttek oly vehemensen igyekeznek összemosni!

Ígyhát ha némi „sajnálattal” is, de megelégedve
közlöm, hogy
Gyurcsány Lelencnek, sem szemölcsként,
sem elmérgesedve RÁKként nincs esélye
az ŐSSEJTEK felett!

Álomittas jóccakát kívánva
ez éjjel is köszönöm,
hogy kihallották: A MEGVÁLTÁST!

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása